LSP P2O - LIPI


homeprofilstruktur organisasikomite pengambilan keputusan sertifikasi

Komite Teknis Pengambilan Keputusan Sertifikasi

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

KOMITE TEKNIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

KETUA             : Prof. Dr. Suharsono

SEKRETARIS     : Triyono, S.P., M.Si.

ANGGOTA       : 1. Dr. Giyanto

                          2. Dr. Ir. Munasik, M.Sc.

                          3. Drs. Isa Nagib Idrus, M.Sc.

                          4. Dr. Ir. Aidah Ambo Ala Husain, M.Sc.

                          5. Ismiliana Wirawati, M.Si.

                          6. Indra Bayu Vimono, M.App.Sc.

                          7. Prof. Drs. Pramudji, M.Sc.

                          8. Febriani Lestari, M.Si.

                          9. Dr. Nurul Dhewani Mirah Sjafrie

                        10. Prof. Dr. Rohani Ambo Rappe, M.Si.